החנות של אלי

Average Vendor Rating
0 out of 5

רקע על המוכר

התחלתי למכור בגיל צעיר, בגיל מבוגר המשכתי למכור. התחלתי למכור בגיל צעיר, בגיל מבוגר המשכתי למכור. התחלתי למכור בגיל צעיר, בגיל מבוגר המשכתי למכור. התחלתי למכור בגיל צעיר, בגיל מבוגר המשכתי למכור.

עתידות

עד גיל 40 תגיע לירח