Tel Aviv 24

  • בחרו גודל ואפשרויות מסגור:

    • ₪150 Small
    • ₪220 Medium
    • ₪290 Large
    • ₪360 Extra Large

מוכר: אלון ברייאר

"תל אביב מטגנת לי חביתה / את אה הה ו-אה הה ו-אה הה עושה / לפני שאגמור / אשאיר מאחור / את כל המהומה / תל אביב אופה לי עוגת גבינה / אני ואני באמצע גינה / אל בין השיחים / ליפול נוטים / צווארי חובק  / עניבה"

זאת הפרשנות שלי לחלק הראשון של השיר הפסיכוטי והמקסים של בני בשן.