תנאי שימוש

1. אתר "גלריה 5070"  (להלן: "האתר" או "גלריה 5070" או "החברה") משמש למכירת הפקות דפוס המבוססות על תמונות וטקסטים ובו יוצעו למכירה העתקי עבודות אומנות של מבחר אומנים מתחומי הציור והצילום באמצעות האינטרנט או באמצעים אחרים. האתר מוכר מוצרים דרך אתר האינטרנט של החברה וכן באמצעות אימיילים הנשלחים ללקוחות שנרשמו לאתר.

2. גלריה 5070 עוסקת ומתמחה בהצגת עבודות האומנות של מעצבים באתר אינטרנט בו יוצעו למכירה העתקי עבודות אומנות של מבחר אומנים מתחומי האומנות הגרפית, הדפסת היצירות בגדלים שונים, אריזתם ומכירת המוצרים באמצעות האתר ("המוצרים") ושליחתם ללקוח; הלקוח בוחר את גודל ההדפסה וסוג המוצר.

3. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לשני המינים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

4. המעצב הוא אמן היוצר עבודות אמנות שונות, לרבות פסלים, רישומים, ציורים, מייצבים, צילומים, סרטי וידאו ארט, ועבודות נוספות אחרות (להלן:"היצירות" או "יצירות אומנות" "עבודות האמנות" או "העבודות" או "עיצובים");

5.  המוצר או הההדפס המוצע למכירה אינם עבודה מקורית, אלא העתק (תעתיק) של היצירה או הצילום המופק בדפוס דיגיטאלי בהתאם להסכם עם בעלי זכויות בעצובים ובמטרה להשיג תוצאת הדפס קרובה ככל הניתן למקור.

6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא, שיעשה על ידי הלקוח (להלן "לקוח") באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר. הזמנת המוצרים על ידי הלקוח נעשית בכפוף להסכמתו המפורשת לתקנון האתר ואשר משקפים את כל המוסכם והמוצהר בין הצדדים. שימוש באתר, רישום לאתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע"י האתר, מהווים את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, ולפיכך אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו אין לעשות כל שימוש באתר או להרשם לאתר.

7.  גלריה 5070 אינה מתחייבת שהצגת היצירות תהיה בזמינות מלאה וכן היא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, בכל עת, (בעצמה או על פי דרישה) את ההצגה או ההזמנה של מוצר ו/או מוצרים ו/או לשנות את תנאי תקנון האתר.

 רכישת מוצרים:

8. רכישת המוצר תתבצע באמצעות הטלפון או ישירות באתר, לרכישת המוצר יש להתקשר למספר הטלפון המצויין באתר ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם רוכש, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. נציג האתר יאשר אם המוצר נמצא במלאי או האפשרות להזמינו, ויאשר את ההזמנה.

9. לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל תבוצע ההזמנה. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח (להלן "הזמנה").

10.  עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר וההזמנה תכנס לתוקף. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.

11. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל כמובן בכפוף להמצאות המוצר וזמינותו. מועד המשלוח יקבע החל מיום בו נתקבל האישור העסקה ע"י חברת האשראי.

12. במידה וההזמנה לא תאושר ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. מועדי המשלוח יחשבו רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה. ביטול הזמנה ייעשה בכפוף לסעיפי ביטול ההזמנה להלן.
מילוי פרטים שאינם נכונים, או הטעיה מכוונת של האתר, הנה עבירה פלילית אשר עלול לגרום להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

13. דמי המשלוח המפורטים בהזמנת המוצר אינם כוללים הובלה מיוחדת (לקומות גבוהות ללא מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אם נדרשים אמצעים מיוחדים). במקרה של הובלה מיוחדת יהיה האתר רשאי לגבות תשלום נוסף על התשלום בגין הובלה רגילה. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר.  במכירה בתשלומים, רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

14. התקנון של חברת השילוח, באמצעותה תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.
תנאי השילוח חברת UPS הינם:
14.1 סוג שירות: מסירה אישית לדלת הלקוח.
14.2  הפצה עד 3 ימי עסקים
14.3  3 ניסיונות הפצה. (בניסיון ה 3 יהיה תאום טלפוני)
14.4  לאחר 3 ניסיונות המשלוח יחזור לחברה.
14.5  במקרה של סעיף 14.4 החברה תיצור קשר עם הלקוח בכדי לתאם הפצה בשנית ובמקרה זה יחול חיוב נוסף בגין המשלוח הנוסף. בכל מקרה תנאי השילוח יהיו ע"יפ תקנון חברת השילוח.

15. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו ו/או כתוצאה מאיחור של חברת ההובלה.

 16.  האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בהזמנת המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

17. זמני אספקת המוצרים הינם על פי ובחישוב ימי עסקים בלבד (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג חגים וכ"ו).
ניתן לראות את זמני האספקה בדך שאלות ותשובות

18. באם המוצר לא הגיע במועדו על הלקוח להודיע מיידית לאתר ובמידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת הזמן שצוינה באתר, אתר יחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף לבדיקה ברישומי האתר.

19.  בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של הלקוח ו/או בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר האשראי.

20.  בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ועל חשבונו.

21. שאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני. האתר יעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה לא יאוחר מ 12 שעות עבודה.

22. לא תינתן ללקוח הרוכש כל אפשרות לערוך כל שינוי כלשהו בעבודה המוצעת לרבות שינוי כלשהו בפרופורציה של העבודה המקורית. יחד עם זאת הלקוח , יוכל לבחור את גודל התעתיק להדפסה. מוצר שיודפס במיוחד ללקוח לאחר ביצוע ההזמנה, אינו ניתן לביטול ו/או זיכוי לאחר הדפסתו.

23. המוצרים מודפסים בציוד, במכשור ובחומרים מעולים ואולם חשיפת התמונות לאור ושמש פוגמת לאורך השנים בגוון הצבע המקורי. גלריה 5070 אינה אחראית לדהיית צבעים כתוצאה מחשיפה לאור או לשמש.

24. ללקוח לא תהא הזכות לעשות כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שאינו לצורך עצמי בלבד במוצרים.

25. גלריה 5070 שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים שרשאי כל לקוח לרכוש.

השימוש באתר

26. לקוח רשאי לבצע הזמנות, רק אם הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, ולכל פעולה כאמור יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.

27. הלקוח מצהיר כי הינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל וברשותו בעל כרטיס ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל. כתובת תא דואר אלקטרוני בשימוש הינה שלו והוא בעל כתובת בישראל.

28.  האתר יהיה רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה ו/או רכישה אם הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות החוק באופן כל שהוא ו/או הלקוח הפר תנאי מתנאי תקנון זה ו/או הלקוח השתמש בפרטים שגויים במתכוון ו/או ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לגרום נזק או פגיעה בפעילות האתר ו/או מי מטעמו ו/או מהמעצבים ו/או צד ג' כלשהו.

ביטול הזמנה

29. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית הההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר.

30. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחוייב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.
האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן: טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.

31. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה, אם נפלה בהזמנה טעות סופר כלשהי או אם ההזמנה כרוכה, או לאתר יש חשש ממשי על פעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו או שלא על פי תנאי תקנון זה. ביטול כאמור יימסר ללקוח בטלפון ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

32. במידה וקיבלת מוצר אשר יש חשש שהינו פגום, יש להעבירו תוך 14 יום למשרדי האתר עפ"י הכתובת המצוינת באתר בצירוף חשבונית הרכישה לצורך בדיקה, מוצר פגום יזוכה במלאו הסכום, בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי.

33. במידה והתגלה לאחר ההזמנה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.

34. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאה מפורשת של הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון ו/או נגרמו במזיד, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

מדיניות פרטיות

35. שמירת המידע – כל מידע המועבר למערכת האתר הינו רק לשם ביצוע הפעולה הנדרשת. המידע אינו נשמר במערכת ואינו מועבר לכל גורם אחר למעט שימוש בו לביצוע העסקה, כגון חברת כרטיסי האשראי. דוא"ל שנשמר במערכת לא ימסר לכל גוף אחר וישמש את האתר רק בכדי לעדכן את הלקוח בפרטי ההזמנה. לא ישלח דוא"ל שיווקי אלא אם ניתנה הסכמה לכך ע"י הלקוח.

36. אבטחת מידע – כל מידע אודות אמצעי התשלום המועבר אלינו אינו נשמר במערכת האתר וישמש את האתר רק עבור פעולה ישירה שכרוכה בתשלום עבור הממוצר אשר הוזמן. דף התשלום מאובטח בתקן PCI DSS.
37. יצירת קשר – לכל שאלה או תלונה בנושא, אנא פנה אלינו במייל ל shop@5070.co.il

הגבלת האחריות

38. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד צילומי המוצרים נעשו בצורה המוקפדת ביותר על מנת לשקף באופן מהימן את היצירות באתר אם בכל זאת קיים פער משמעותי בין המוצר שהוזמן ליצירה – אנא עדכנו אותנו. ייתכן שוני בפופורציות שבין היצירה לבין המוצרים המוזמנים וכן בגוון המוצר בהשוואה ליצירה.

39. המעצבים שיצירותיהם מופיעים ונמכרים באתר אינם מועסקים ע"י האתר.

40. הספקים אחראים כלפי הקונה באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזשהו, בלי יוצא מן הכלל,  שיגרמו לקונה באתר ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע  מייצור, אספקה, ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר- ע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים.

הגבלת אחריות האתר:

41. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי התקנון, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. גבול האחריות של האתר תהיה בגובה המחיר ששולם ע"י הלקוח.

42.  בכל מקרה האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, גבול האחריות של האתר תהיה בגובה המחיר ששולם ע"י הלקוח.

43. בנוסף על כך, האתר לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש ועל חשבונו.

44. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

45. אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י האתר.

46. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר (לרבות היצירות) אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.

כח עליון

47. מוסכם כי לא יראו את גלריה 5070 כמפרה איזו מהתחייבויותיה על פי תנאים כלליים אלו, באם המועד לביצוע התחייבויות אלו ידחה בעטיין של סיבות הנובעות מכוח עליון. כח עליון בהסכם זה, לרבות מצב מלחמה, שריפות, מצב חירום, גיוס כללי, שיטפונות, שביתות או השבתות, מחסור כללי בעובדים או עיכובים באספקת חומרים וכן כל סיבה אחרת שאין ביכולת גלריה 5070 למנוע אותה. במצב של כוח עליון כאמור תהיה גלריה 5070 רשאית לדחות את מועד ביצוע התחייבויותיה למשך אותו זמן שבו חלו אותן נסיבות או כל אחת מהן וכן שלא לקבל הזמנות.

שונות

48.  שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי תנאים אלו או כויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם הויתור או ההסכמה נעשו מפורשות בכתב.

49. תנאים אלו הינם ההסכם הבלעדי שבין הצדדים בנוגע להצגת היצירות באתר והם באים במקום כל מצג, מו"מ, התקשרות, זיכרון דברים או הסכם קודם שנעשו בין הצדדים עד למועד ההתקשרות על פי תנאים כלליים אלו. כל שינוי או תוספת לתנאים כללים אלו יעשו בכתב ובחתימת הצדדים בלבד.

50. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו יפורשו לפי חוקי מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך באופן בלעדי לדון בכל העניינים הנוגעים לתנאים כלליים אלו יהיה בית המשפט המוסמך שמקום מושבו במחוז תל-אביב-יפו בלבד.